Mobirise Website Builder

Biuro Rachunkowe Alimar

Biuro Rachunkowe Alimar  jest podmiotem wyspecjalizowanym 

w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodow i rozchodów 

(KPiR) oraz pełnej księgowości (pełne księgi rachunkowe). 

Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, 

ekspertyzami ekonomiczno-finansowymi, doradztwem w 

zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, 

doradztwem personalnym oraz prowadzeniem zagadnień 

płacowo-kadrowych.

oferujemy pełen zakres usług księgowych dla: - osób fizycznych (podatkowa księga 

przychodów i rozchodów)

-  spółek z o.o.

-  spółek akcyjnych

-  spółek jawnych

-  spółek komandytowych

-  spółek cywilnych

-  innych podmiotów prowadzących pełną 

księgowość


Mariusz Chorzewski

posiadane uprawnienia:

- numer na liście podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych :

1799

numer biegłego na liście biegłych rewidentów :

6773